Demokratur och/eller skendemokrati?

Demokratur är ett missnöjesbegrepp där de moderna västerländska demokratierna kritiseras för bristande maktfördelning där det efterfrågas lagar och mer skydd mot majoritetens förtryck. Uttrycket har också på senare tid använts alltmer i sammanhang där minoritetens tyranni härskar.

  Demokratur betecknar ett samhälle som till ytan är, dvs. nominellt, en demokrati men som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissident/dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta). Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv).

  Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.

  "I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps."


Skendemokrati
kan anses råda i en stat där regimen ger sken av att vara demokratisk men samtidigt kränker de demokratiska rättigheterna. I sin mest uttalade form sker detta genom statligt påbjuden censur, godtyckligt fängslande av oppositionsmedlemmar, valfusk eller dolda maktförhållanden där exempelvis en folkvald regering lyder under en icke folkvald instans. En viss grad av skendemokrati kan även anses råda i en stat där det allmänna "ser mellan fingrarna" och inte beivrar enskilda medborgares brott mot andra medborgares demokratiska rättigheter, exempelvis om någon förhindrar en annan tillträde till en vallokal utan att det beivras.


Kommentarer
Postat av: Fredrik H

Så man kan säga att vi lever i en skendemokratur? ;)

2010-09-27 @ 01:11:34
Postat av: Frimodighet

Det kan man nog säga ja... Tio poäng till dig!

2010-09-27 @ 20:25:32
Postat av: Anonym

Fredrik H: Dock skulle ju "skendemokratur" få en motsatt innebörd, om man ser på det strikt semantiskt eller logiskt. Ordet skulle ju betyda att vi lever i en uttalad demokratur som bara gör sken av att vara en demokratur, alltså inte är det. Då skulle det väl rimligtvis bli en demokrati, alternativt något annat styrelseskick? Man skulle kunna se det lite som en dubbelnegation.Logiken fallerar dock redan tidigare. En demokratur kan ju rimligtvis inte vara en uttalad sådan, med tanke på att definitionen för en demokratur var att den skulle vara en uttalad demokrati (som inte är en demokrati); att därmed erkänna att samhällssystemet inte är en riktig demokrati gör ju att demokratur-begreppet inte går att tillämpa i dess egentliga mening. Ett samhällssystem kan ju inte både vara uttalad demokrati och uttalad demokratur på samma gång.Däremot kan man ju hävda att Sverige är både en demokratur och skendemokrati.Nåja, nu förstod jag att du inte var så allvarlig, men jag var ändå tvungen att invända. :P

2010-09-29 @ 19:00:40
Postat av: Anonym

Israel är definitivt en skendemokrati.

2010-10-01 @ 17:50:50

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0